logo ZG KOMPAS

O projektu

NAZIV PROJEKTA: ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja
KODNI BROJ: UP.01.3.1.01.0022
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1 : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Uprava za upravljanje operativnim projektima Europske unije
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2 : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje programa Europske unije
NOSITELJ PROJEKTA:
Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10 000, Zagreb
PARTNERI:
Novi sindikat, Park stara Trešnjevka 2, 10 000 Zagreb
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10 000 Zagreb
Zemljani - Are You Syrious?, Ulica Brune Bušića 42, 10 000 Zagreb
Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb
LOKACIJA PROVOĐENJA PROJEKTA: Grad Zagreb
TRAJANJE PROJEKTA: 15 mjeseci
PERIOD IMPLEMENTACIJE: 14. svibnja 2018. - 14. kolovoza 2019.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 984.413,37 HRK - Iznos EU potpore 100%

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja polaznicima će se omogućiti stjecanje sveobuhvatne edukacije, koja, uz stjecanje stručnih i praktičnih znanja obuhvaća i treninge mekih vještina te temeljitu pripremu za izlazak na konkurentno tržište rada. Obrazovni program započinje modulom hrvatskog jezika koji će biti organiziran isključivo za azilante. Nakon toga, 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina dobit će priliku za sudjelovanje u jednom od programa osposobljavanja za kuhara/icu, konobara/icu, vrtlara/icu, njegovatelja/icu, gerontodomaćina/icu i dadilju te priliku za pohađanje praktične nastave u podružnicama partnerskih organizacija. Također, u obrazovni program bit će uključeno i pohađanje modula mekih vještina koji će razviti i provesti stručnjaci iz partnerskih organizacija. Navedeni moduli obuhvaćaju sljedeća područja - modul osnova radnog prava, modul komunikacijskih kompetencija i modul kulturne razmjene. Za potrebe nastavnog pro grama tj. za pohađanje novoizrađenih nastavnih modula bit će izdan Priručnik za ulazak u svijet rada, prvo izdanje u Republici Hrvatskoj namijenjeno pripadnicima ranjivih skupina koje daje informativno – savjetodavni pregled tema koje za svrhu imaju ulazak u svijet rada. Ovaj projekt obilježit će i osnivanje Kluba za zapošljavanje koji će provoditi pripremne radionice za izlazak na konkurentno tržište rada (pisanje životopisa, razgovor za posao, poznavanje prava na tržištu rada) te individualne konzultacije za azilante.

CILJEVI PROJEKTA

Opći cilj:
Povećanje zapošljivosti 60 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina (žena, mladih, osoba od 50 godina i starijih, azilanta i korisnika zajamčene minimalne naknade) kroz inovativnu partnersku inicijativu sukladno mjerama 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 i 2.5 Strategije razvoja ljudskih potencijala Grada Zagreba 2017. – 2020.

Specifični ciljevi:

 1. Broj razvijenih obrazovnih modula - razvoj i provedba 3 nova obrazovna programa mekih vještina (modul osnove radnog prava, modul komunikacijske kompetencije i modul kulturne razmjene)
 2. Osnovan Klub za zapošljavanje - razvoj odgovarajućih radionica i individualne konzultacije za azilante

Ciljne skupine

POLAZNICI: Polaznici su 60 nezaposlenih osoba koji su pripadnici ranjivih skupina:

 • 20 azilanata
 • 20 korisnika zajamčene minimalne naknade
 • 20 žena, mladih te osoba od 50 godina i starijih

KRAJNJI KORISNICI: Krajnji korisnici su polaznici, nastavnici, odgojno-obrazovni djelatnici Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i drugih ustanova za obrazovanje odraslih, stručnjaci partnerskih organizacija, mentori praktične nastave, stručna javnost, lokalna zajednica.

Rezultati

 • izrađeni su kriteriji za odabir pripadnika ranjivih skupina za pohađanje ZG KOMPAS programa na temelju ekspertize projektnih partnera u radu s pripadnicima ranjivih skupina, uvjetima koji se traže za upis u pojedine programe osposobljavanja, motivacijom, životopisima i slično
 • izrađena je i održana motivacijska prezentacija za pripadnike ranjivih skupina s ciljem animiranja za uključivanje, upoznavanje s projektnim aktivnostima, povećanjem motivacije za promjenom zanimanja te stjecanjem dodatnih znanja i vještina, aktivacijom za traženjem i zadržavanjem zaposlenja
 • proveden je postupak selekcije polaznika temeljem izrađenih kriterija – odabrano je 60 polaznika pripadnika ranjivih skupina
 • razvijen je i proveden program hrvatskog jezika za azilante (60 sati)
 • formirano je 6 obrazovnih skupina te provedena nastava 6 različitih programa osposobljavanja u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb (kuhar/ica, konobar/ica, vrtlar/ica, njegovatelj/ica starijih, gerontodomaćin/ica i dadilja)
 • provedena je praktična nastava u suradnji s najiskusnijim mentorima u institucijama partnerskih organizacija
 • razvijena su i provedena 3 nova obrazovna programa mekih vještina (modul osnove radnog prava, modul komunikacijske kompetencije i modul kulturne razmjene – svaki modul traje 16 sati), izrađeni moduli predstavljeni su projektnom timu i nastavnom osoblju
 • osnovan je Klub za zapošljavanje u prostorima Novog sindikata te je organiziran event povodom otvaranja samog Kluba
 • u Klubu za zapošljavanje razvijena je i provedena nastava 3 radionice (ukupno trajanje radionica je 6 sati) sa ciljem pripreme za izlazak na tržite rada
 • u Klubu za zapošljavanje organizirane su posebne konzultacije za azilante (2 sata za svakoga)
 • izrađen je Priručnik za ulazak u svijet rada koji služi kao pomoćno sredstvo u nastavi (u kreiranju sadržaja sudjelovali su stručnjaci partnerskih organizacija)
 • izrađeni su i distribuirani promotivni materijali za potrebe promidžbe i vidljivosti projekta
 • nabavljena je suvremena nastavna oprema za provođenje programa / vježbi koje se provode u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb

Kontakti

ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja
Natječaj: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje – faza III

NOSITELJ PROJEKTA

Pučko otvoreno učilište Zagreb
Ulica grada Vukovara 68 / 10 000 Zagreb / Hrvatska
Tel. +385 1 6003 006
Fax. +385 1 6003 004
http://www.zgkompas.pou.hr/
www.pou.hr

Kontakt osoba: Ivana Sabo
Tel. +385 1 6003 055
E-mail:zgkompas@pou.hr

PARTNERI

NOVI SINDIKAT
Park stara Trešnjevka 2 / 10 000 Zagreb
Tel. + 385 1 3024 191
www.novisindikat.hr
www.facebook.com/Novi-sindikat

E-mail: ns@novisindikat.hr

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41 / 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6420 000
www.zgh.hr

E-mail: info@zgh.hr

Udruga ZEMLJANI – ARE YOU SYRIOUS?
Ulica Brune Bušića 42 / 10 000 Zagreb
Tel. +385 99 6600 688
hr-hr.facebook.com/areyousyrious

E-mail: areyousyrious@gmail.com

GRAD ZAGREB
Trg Stjepana Radića 1 / 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 6101 269
www.zagreb.hr

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,
Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije
Koranska 2 / 10 000 Zagreb
www.mrms.hr


POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ured za financiranje i ugovaranje programa Europske unije
Petračićeva 4 / 10 000 Zagreb
www.hzz.hr