logo ZG KOMPAS

PROGRAM OBRAZOVANJA

Projektom ZG KOMPAS – KOMPetencije Aktivnih Sudionika obrazovanja polaznicima će se omogućiti stjecanje sveobuhvatne edukacije, koja, uz stjecanje stručnih i praktičnih znanja obuhvaća i treninge mekih vještina te temeljitu pripremu za izlazak na konkurentno tržište rada. Program projekta sastoji se od nekoliko djelova:

 1. MODUL HRVATSKOG JEZIKA

  Modulu će moći pristupiti isključivo azilanti. Trajat će 60 školskih sati, a bit će održan u prostorima Pučkog otvorenog učilišta Zagreb. Cilj modula jest omogućiti azilantima da kvalitetnije prate nastavu obrazovnih program te utvrde svoje poznavanje hrvatskog jezika.
 2. OBRAZOVNI PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA

  Programi osposobljavanja održat će se u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb. U skladu s vlastitim interesima, polaznik se može opredijeliti za jedan od sljedećih programa:

  A) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KUHAR/ICA
  SADRŽAJ PROGRAMA: ugostiteljska roba, osnovne kuharstva, zaštita na radu i praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: završena osnovna škola, navršenih 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, liječničko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima
  • pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela
  • provoditi tehnološke postupke gotovljenja jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i drugo)
  • koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
  • primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: turizam i ugostiteljstvo

  B) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU KONOBAR/ICA
  SADRŽAJ PROGRAMA: osnove ugostiteljstva, osnove posluživanja, zaštita na radu i praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju konobara/ice
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju konobara/ice
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • odabrati, koristiti i održavati ugostiteljsku robu i ugostiteljsku opremu
  • odabrati i pravilno postaviti stolne postave pri posluživanju
  • odabrati i pripremiti za posluživanje pića i napitke prema normativima
  • pospremiti pribor, opremu i prostor nakon korištenja
  • pomagati posluživati jelo i piće koristeći utvrđena pravila posluživanja u ugostiteljstvu
  • komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona
  • primijeniti pravila higijene
  • primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: turizam i ugostiteljstvo

  C) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA JEDNOSTAVNE POSLOVE U ZANIMANJU VRTLAR/ICA
  SADRŽAJ PROGRAMA: osnovni elementi hortikulture, radovi u vrtlarstvu, zaštita na radu, praktična nastava u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: završena osnovna škola, navršenih 17 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • razlikovati vrste i karakteristike vrtnog bilja
  • odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i njegovanju vrtnog bilja
  • koristiti odgovarajuće postupke u pripremi zemljišta za podizanje vrtlarskih kultura i travnjaka te formirati i održavati uzgojne oblike sadnica, grmova i krošnji drveća
  • koristiti strojeve, alate i sredstva za poslove vrtlara/ice na ispravan i siguran način
  • prepoznati i suzbijati bolesti vrtlarskog bilja
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: poljoprivreda, prehrana i veterina

  D) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
  SADRŽAJ PROGRAMA: osnove gerontologije, anatomije i fiziologije, njega starijih i nemoćnih bolesnih osoba, zaštita na radu i prva pomoć te praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
  • prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
  • komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
  • primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
  • primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: zdravstvo i socijalna skrb

  E) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE GERONTODOMAĆINA/ICE
  SADRŽAJ PROGRAMA: osnove gerontologije, poslovi gerontodomaćina/ice, zaštita na radu i zaštita od požara, praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: završena osnovna škola, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti za obavljanje poslova gerontodomaćina/ice
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe
  • prilagoditi načine pripreme obroka/pripremati ga ili dostaviti hranu korisniku
  • koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta
  • prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva
  • komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama
  • primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: osobne usluge, zaštita i druge usluge

  F) PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE DADILJE
  SADRŽAJ PROGRAMA: organizacija rada, komunikacijske vještine, osnovna psihosocijalna obilježja djeteta, osnove predškolske i školske pedagogije, njega i zdravlje djeteta, aktivnosti djeteta, zaštita na radu i prva pomoć, praktična nastava kroz aktivno sudjelovanje u radnom okruženju
  UVJETI UPISA: najmanje trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje obrazovne razine 4.1., uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
  DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (uz predočenje originala): preslika zadnje završene škole, preslika domovnice, preslika rodnog lista, uvjerenje obiteljskog liječnika o psihofizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova dadilje
  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK/ICA STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA:
  • skrbiti samostalno o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života
  • obavljati djelatnost dadilje prema zakonskim propisima i pravilima struke
  • komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima na primjeren način
  • skrbiti o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta
  • provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta
  • provoditi higijenu i odijevanje djeteta rane, predškolske i školske dobi
  • organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete
  • nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
  RAZINA OBRAZOVANJA: osposobljavanje
  CERTIFIKAT: javna isprava – uvjerenje o osposobljavanju za upis u e-radnu knjižicu
  OBRAZOVNI SEKTOR: zdravstvo i socijalna skrb

 3. PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava je sastavni dio obrazovnih programa osposobljavanja, a održat će se u podružnicama partnerskih organizacija.
  Praktičnu nastavu za kuhara, konobara i vrtlara održavaju najiskusniji mentori iz Zagrebačkog holdinga d.o.o. i to na lokacijama:
  • kuhari će imati priliku odraditi praktičnu nastavu u restoranima Hotel Tomislavov dom, Kuća Snježna kraljica, Grad mladih i Arena,
  • konobari će raditi na lokacijama Hotel Tomislavov dom, Kuća Snježna kraljica te Grad mladih,
  • a vrtlari će ići u podružnice Gradska groblja i Zrinjevac
  Vezano za zanimanja njegovatelj, gerontodomaćica i dadilja, praktična nastava održat će se pod mentorstvom Centara za odgoj i obrazovanje te Domova za starije.
 4. MODULI MEKIH VJEŠTINA

  Moduli mekih vještina uključeni su u svaki od programa osposobljavanja. Njihov cilj je pozitivno utjecati na samopouzdanje ranjivih skupina, na želju za učenjem te ohrabriti polaznike za aktivaciju na tržištu rada. Razvijeni su i provedeni suradnjom stručnjaka za izradu kurikuluma i stručnjaka partnerskih organizacija koji posjeduju iskustvo u radu s ranjivim skupinama:
  • modul osnove radnog prava – vodi ga stručnjak iz partnerske organizacije Novi sindikat
  • modul komunikacijske kompetencije – vodi ga stručnjak iz partnerske organizacije Zagrebački holding d.o.o.
  • modul kulturne razmjene – vodi ga stručnjak iz partnerske udruge Zemljani – Are You Syrious?
 5. AKTIVNOSTI KLUBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Aktivnosti se odnose na provedbu radionica kojima je svrha bolja priprema za izlazak na tržište rada te individualnih konzultacija (isključivo za azilante). Više na linku.